Posted on

Raport de activitate

a Comitetului pentru egalitate de gen, echitate, diversitateși incluziune (EGEDI) al Academiei de Studii Economice…

Read More
Posted on

Raport de activitate

a Comitetului pentru egalitate de gen, echitate, diversitateși incluziune (EGEDI) al Academiei de Studii Economice…

Read More